Collect


Collect là gì?


"Collect" là một giải pháp đầu vào sáng tạo cho quy trình "Mua hàng - Thanh toán" (Procure-to-Pay). Với Collect, công ty của bạn sẽ được trang bị một cách lý tưởng cho tất cả các tài liệu gửi đến. Các tài liệu hoặc dữ liệu điện tử gửi đến có thể dễ dàng được nhận biết và xử lý tự động, ngay cả khi không cần thay đổi hoặc điều chỉnh hệ thống ERP/kế toán của bạn. Có thể trao đổi tài liệu hoặc dữ liệu liền mạch giữa B2B, B2C hoặc B2G với Collect.

Collect - Giải pháp "tất cả trong một"

 • Tự động xử lý hóa đơn, đơn đặt hàng, xác nhận đơn hàng, phiếu giao hàng hoặc các định dạng tùy chỉnh
 • Các tùy chọn thuận tiện để xử lý quy trình công việc của bạn:
  • Quy trình phê duyệt 3 giai đoạn
  • Thiết lập quy trình làm việc phức tạp
  • Tất cả các loại tài liệu có thể được khớp với sự trợ giúp của công cụ Trình hướng dẫn kết nối (Connection Wizard) sáng tạo của chúng tôi (ví dụ: đặt hàng với xác nhận đơn hàng)
  • Đặt trước hóa đơn đến
 • Độ chính xác dữ liệu cao nhờ Trí tuệ nhân tạo (được sử dụng cho các tài liệu và mẫu)
 • Lưu trữ theo quy định của từng quốc gia

Ưu điểm và chi tiết

Chuyển đổi định dạng dễ dàng và nhanh chóng của các tài liệu hoặc dữ liệu gửi đến

Kết nối dễ dàng với các hệ thống ERP hoặc hệ thống kế toán khác nhau

Không tạo thêm việc cho bộ phận IT
 

Thực hiện đơn giản và nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí

Tùy chỉnh và sử dụng dễ dàng

Tiếp nhận tài liệu và dữ liệu có thể thông qua nhiều kênh, ví dụ: quét, e-mail, tải lên dữ liệu, giao diện có cấu trúc
 

Quản lý chiến dịch để mời các nhà cung cấp/đối tác của bạn tham gia mạng Crossnet


Việc quản lý các nhà cung cấp của bạn trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn bằng cách sử dụng portal và tận dụng tất cả các lợi thế của Crossnet

"Với giải pháp đặc biệt đơn giản này, chúng tôi đã có thể tự động hóa các quy trình của cũng như đơn giản hóa các thủ tục nội bộ của mình. Những lợi thế này có nghĩa là nhân viên thành phố của chúng tôi cuối cùng cũng có nhiều thời gian hơn cho các yêu cầu thực sự của công dân."

Mike Wieske – Kaemmereiamt, Stadt Heidelberg

Liên hệ

Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý cho phép Unifiedpost Group lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân đã gửi ở trên để cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi.